Sangha Hobbitstee

Een sangha is een meditatiegroep. In dit geval een sangha in de traditie van Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh is een Vietnamese Zen-monnik, dichter, schrijver en vredesactivist die het zgn. geëngageerde boeddhisme voorstaat, een vorm van boeddhisme die midden in het leven staat en ons helpt om het leven van alledag goed te leven en aan te kunnen. Zijn redenering is dat het boeddhisme niet 'op het kussentje' gestalte moet krijgen maar juist middenin het leven. Hij zegt hierover:


Meditatie betekent in feite niets anders dan aandachtig zijn. Leven in aandacht betekent: in het hier en nu zijn, met een open, oordeelloze andacht voor alles wat zich in dit moment voordoet. Heb contact met je adem. 'Ik adem en ik weet dat ik inadem', 'ik adem uit en en ik weet dat ik uitadem'. Dit kan geoefend worden tijdens alles wat we zoal doen in ons dagelijks leven. Het contact met de adem brengt ons bij het rustpunt in ons zelf. dit helpt ons om steeds meer voeling te krijgen met alles wat hier en nu aanwezig is: de vorm, de kleur en de geur van de appel die we aan het schillen zijn, het gevoel van de gladde schil in onze hand, de manier waarop we het mesje hanteren, de geluiden om ons heen, de persoon tegenover ons, en de gedachten en gevoelens die intussen door ons heengaan - ook als dit ge dachten en gevoelens zijn waar we moeite mee hebben. We kunnen het leven alleen in het hier en nu ontmoeten. Deze ontmoeting brengt ons een gewaarwording van vreugde, stilte en vrede. Leven in aandacht is dan ook iets vreugdevols.


De term 'geëngageerd boeddhisme' is eigenlijk dubbelop. Boeddhisme betekent wakker zijn, weet hebben van wat zich afspeelt in ons lichaam, in onze gevoelens, onze geest en in de wereld. Als je wakker bent kun je niet anders dan met mededogen handelen om het leed dat je om je heen ziet te helpen verlichten. Boeddhisme moet dus wel betrokken zijn bij wat er in de wereld gebeurt. Zo niet, dan is het geen boeddhisme.


In die geest wordt er door de Sangha Wapserveen maandelijks gemediteerd, buiten in de natuur loopmeditatie gedaan en worden ervaringen uitgewisseld rond het mediteren en het in aandacht proberen te leven.


De bijeenkomsten zijn op maandagavond van 19.30-21.30 uur in het Aardehuis van de Uelenspieghel, Winkelsteeg 5 in Uffelte. Voor inlichtingen kunt u uiteraard terecht bij mij (tel. 0521-514937).


Meer informatie betreffende Thich Nhat Hanh en diverse activiteiten kunt u vinden op www.aandacht.net


Ik adem in en kom tot rust.

Ik adem uit en glimlach.

Thuisgekomen in het nu,

wordt dit moment een wonder!e-mail

jannekevanderlaan1959

@gmail.com


telefoon

0642191741

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use