YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

ALGEMENE- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

Inschrijving is pas volledig nadat de cursist minimaal de helft van het cursusgeld heeft overgemaakt op bankrekening NL64 INGB0006 3645 90 ten name van Van der Laan v.o.f. te Steenwijk.

Datum van inschrijving is datum van bijschrijving van het cursusgeld op de genoemde rekening.

 

De cursist mag ervoor kiezen het volledige cursusgeld in één keer vooraf over te maken op het hierboven genoemde rekeningnummer. Ook hierbij geldt dat de inschrijving pas volledig is nadat het bedrag is bijgeschreven.

 

Indien de cursist ervoor kiest de helft van het cursusgeld vooraf over te maken, neemt de cursist het restant in contanten mee naar de eerste cursusavond en betaalt dit voorafgaande aan het begin van de cursus.

 

Als de cursus om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, zullen vooraf betaalde bedragen volledig en zo spoedig mogelijk geretourneerd worden.

 

Indien de cursus (tijdelijk) gestaakt moet worden door uitval van de cursusleider zal in overleg met de cursisten gezocht worden naar een oplossing. Mocht er geen oplossing gevonden worden (dit zal individueel bekeken worden) dan zal het nog niet bestede gedeelte van het cursusgeld gerestitueerd worden. Voor het overige kunnen er geen restituties verleend worden.

 

De cursussen ´Leren Mediteren´ zijn expliciet cursussen en geen therapieën. Ze kunnen dus nooit in de plaats komen van het contact dat er is met huisarts of specialist, voorgeschreven medicatie of therapieën.

 

Aansprakelijkheid

In het kader van de wet Wkkgz ben ik (J.A. van der Laan-Slot) aangesloten bij de geschillencommissie Quasir.

 

Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft u aan de Algemene- en Betalingsvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

 

 

 

 

e-mail

jannekevanderlaan1959

@gmail.com

 

telefoon

0642191741